GEmikO- Usługi Geodezyjne


Gemiko- Projekty budowlane, adaptacja, sprzedaż gotowych projektów budowlanychFirma GEmikO oferuje Państwu szeroki zakres usług geodezyjnych wykonywanych za pomocą najwyższej jakości sprzętu.

Dajemy Państwu gwarancję terminowości, rzetelności oraz profesjonalizmu wykonania usługi.


Wykonujemy:

 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe,
 • mapy numeryczne,
 • plany i mapy tematyczne.

Obsługa inwestycji:

 • wytyczenia obiektów budowlanych,
 • wytyczenia wszelkiego rodzaju sieci,
 • wytyczenia małej architektury,
 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • zakładanie reperów roboczych,
 • pomiary kontrolne w trakcie budowy i po jej zakończeniu.

Pomiary powykonawcze:

 • inwentaryzacja budynków,
 • inwentaryzacje przyłączy do budynków,
 • inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu,
 • inwentaryzacje małej architektury.

Regulacje stanów prawnych nieruchomości:

 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienia punktów granicznych,
 • prace geodezyjne zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Oraz wszelkie inne pomiary zgodnie z życzeniem klienta. Ceny usług podlegają negocjacji.