Geodezja

GEmikO

Geodezja

Firma GEmikO oferuje Państwu szeroki zakres usług geodezyjnych wykonywanych za pomocą najwyższej jakości sprzętu. Dajemy Państwu gwarancję terminowości, rzetelności oraz profesjonalizmu wykonania usługi.

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług geodezyjnych wykonywanych za pomocą najwyższej jakości sprzętu. Dajemy Państwu gwarancję terminowości, rzetelności oraz profesjonalizmu wykonania usługi.
Działamy głównie na terenie powiatu żnińskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego, jednak w zależności od wielkości inwestycji nasze usługi oferujemy Państwu także na terenie całego kraju.
Nasz zespół składa się z doświadczonych geodetów, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach branżowych. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz standardami technicznymi. Współpracujemy z różnymi podmiotami, w tym z inwestorami prywatnymi, deweloperami, jednostkami samorządowymi czy firmami budowlanymi. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Nasza oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych oraz inne opracowania geodezyjne są niezbędne podczas realizacji większości inwestycji budowlanych, infrastrukturalnych czy drogowych. Przygotowujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe, zawierające precyzyjne informacje o ukształtowaniu terenu i wysokościach, mapy numeryczne, czyli zaawansowane opracowania geodezyjne w formie cyfrowej, a także plany i mapy tematyczne, koncentrujące się na określonym zagadnieniu, takim jak sieci infrastrukturalne, obszary chronione czy zagospodarowanie przestrzenne.

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja budynków obejmuje sporządzanie dokładnych rysunków oraz dokumentacji technicznej. Inwentaryzacje przyłączy do budynków dotyczą sprawdzania i dokumentowania przebiegu instalacji. Taka dokumentacja jest niezbędna do zakończenia inwestycji. Pomiary sieci uzbrojenia terenu umożliwiają precyzyjne zlokalizowanie i zinwentaryzowanie istniejących sieci infrastruktury, a inwentaryzacje małej architektury polegają na opracowaniu szczegółowych map oraz rysunków takich elementów, jak utwardzenia, ławki, kosze na śmieci, czy oświetlenie.

Podziały i wznowienia znaków granicznych

Podział nieruchomości polega na dokonaniu zmian w granicach działek. Umożliwia wydzielenie mniejszych działek np. w celu późniejszej sprzedaży. Wznowienie i ustalenie znaków granicznych pozwala na dokładne określenie granic działki oraz rozstrzygnięcie ewentualnych sporów z tym związanych. Nasza firma zajmuje się także pracami geodezyjnymi z zakresu ewidencji gruntów i budynków, które obejmują aktualizowanie danych dotyczących nieruchomości w systemach ewidencyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGB).

Obsługa inwestycji

Profesjonalne wytyczenia obiektów budowlanych, sieci oraz małej architektury gwarantują precyzyjne usytuowanie tych elementów w terenie zgodnie z projektem. Wykonywanie pomiarów objętości mas ziemnych umożliwia efektywne zarządzanie materiałami oraz pracami ziemnymi na budowie. Zakładanie reperów roboczych i pomiary kontrole pozwalają nadzorować poprawność przebiegu prac budowlanych.

Pozostałe usługi geodezyjne

Realizujemy również pomiary z zakresu geodezji przemysłowej służące np. kontroli parametrów instalacji i maszyn (pionowość, równoległość, niwelacja). Tworzymy projekty organizacji ruchu niezbędne do wykonania prac w obrębie pasa ruchu. U nas zamówisz również projekt wjazdu. W Naszym biurze załatwimy za Ciebie warunki zabudowy. Zaoszczędź Swój czas i zgłoś się do Nas!
Dzięki wieloletniej współpracy z projektantami, wykonawcami pomożemy Ci wybrać dobrych fachowców.